Asfalttipaikkaus

Uusi tekniikka mahdollistaa kuuman asfaltin valmistuksen paikkauskohteella – myös talvella

 

PKP HOT Patching on uusi työmenetelmä asfaltin kuumapaikkauksiin. Menetelmässä käytettävän laitekokonaisuuden avulla voidaan tehdä pysyviä asfalttipaikkauksia myös talvella. Kuuma asfalttimassa valmistetaan oman kalustomme avulla, asfalttiasemien aukioloista riippumatta. Oma liikenteenohjauskalusto mahdollistaa nopean reagoinnin havaittuihin paikkaustarpeisiin jopa moottoritiekohteissa.

Katso videolta kuinka menetelmä toimii.

Käyttökohteet

 

Kiinteistöjen asfalttivaurioiden korjaus

 

HOT Patching -menetelmä sopii hyvin piha-alueiden asfalttipaikkauksiin. Laitekokonaisuutemme mahdollistaa korjaukset kaikkina vuorokaudenaikoina. Talven aikana syntyneiden routa- ja aurausvaurioiden paikkaus voidaan suorittaa heti niiden ilmettyä, ja samalla korjata vauriot esimerkiksi kaivonkansissa ja vesiventtiileissä.  Mikäli asfalttia joudutaan esimerkiksi putkistojen huoltotöiden johdosta avaamaan, voidaan pysyvä paikka tehdä heti huoltotyön päätyttyä. Näin häiriö kiinteistön käyttäjille jää mahdollisimman pieneksi.

 

Tieverkon päällystevauriot kuntoon myös talvella

 

Tieverkkojen routavaurioiden korjaukset ollaan perinteisesti voitu aloittaa vasta keväällä. Uuden menetelmämme avulla korjaustöitä voidaan suorittaa ympäri vuoden. Näin väylä saadaan pysyvän paikkauksen myötä heti turvalliseen käyttökuntoon vuosiksi eteenpäin.

 

Putki- ja kaapelointitöiden yhteydessä syntyneiden asfalttivaurioiden korjaustyöt

 

HOT Patching -tekniikka mahdollistaa vesilinjojen ja kaukolämpöverkkojen putkitöiden yhteydessä syntyneiden asvalttivaurioiden paikkaamisen kätevästi. Rikottu asvaltti ja koko työmaa saadaan valmiiksi kerralla, eikä työtä tarvitse jättää sorapinnalle talvellakaan. Menetelmä soveltuu myös kaapelityömaille, koska sen avulla voi tehostaa työvaiheiden aikataulua. Kaapelikaivantoja ei tarvitse jättää murskepinnalle, vaan asvaltointi suoritetaan järjestelmällisesti kaapeliryhmän perässä.

Liikenteenohjaus

Varmistamme sujuvan liikenteenohjauksen myös vaativissa liikenteenohjauskohteissa.

Vanhan asfaltin poisto

Vauriopaikka kuivataan, lämmitetään noin 100°C lämpötilaan ja puhdistetaan.

Asfaltin asentaminen

Paikan päällä valmistetun paikkausmassan lämpötila on 160-180°C

Paikan tiivistäminen

Uusi massa tiivistetään ja saumat bitumoidaan.